U bent hier:  »   »  Aantal sollicitaties in spoor 2

Aantal sollicitaties in spoor 2

Is het aantal sollicitaties in spoor 2 maatgevend om voor het UWV te beoordelen of sprake is van “voldoende re-integratie inspanningen”?

Een werknemer met een eenzijdig opleidings- en arbeidsverleden valt uit en door een arbeidsdeskundige wordt na verloop van tijd geadviseerd om naast spoor 1 ook re-integratie inspanningen in spoor 2  op te starten. Er volgt een intensief begeleidingstraject, maar dit leidt uiteindelijk maar tot 3 sollicitaties. Werknemer “weigerde” om zich aan te melden bij een uitzendbureau of om open sollicitatiebrieven te schrijven. Het UWV vond 3 sollicitaties te weinig en legde het bedrijf een loonsanctie op. Werkgever gaat in bezwaar en in hoger beroep krijgt het UWV alsnog ongelijk. De motivatie van werkgever blijkt goed beargumenteerd en vastgelegd te zijn.

Dus: het is van belang het gehele re-integratieproces goed te documenteren en de argumenten die aan bepaalde beslissingen ten grondslag liggen, vast te leggen.

Zie hier de link naar de volledige uitspraak:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2017:2860

Terug naar overzicht