U bent hier:  »   »  Als de werkgever vindt dat sprake is van een IVA..

Als de werkgever vindt dat sprake is van een IVA..

Hoe zit dat met de situatie dat bij een werknemer sprake is van 80-100% arbeidsongeschiktheid, maar dat deze situatie niet duurzaam zou zijn? Mag de werkgever dan ook een poging wagen om in bezwaar/beroep te gaan bij het UWV, met de kans dat de situatie wordt omgezet in een IVA uitkering? Lees verder hoe het zit...

Stel: de werknemer wordt voor 80-100% arbeidsongeschikt verklaard door het UWV, maar het UWV vindt dat bijvoorbeeld nog sprake is van behandelmogelijkheden. Dan zal de werknemer een WGA-uitkering krijgen en geen IVA-uitkering. Zowel de werkgever alsook de werknemer lijken gebaat bij een een IVA-uitkering, want deze uitkering is voor de werknemer blijvend 5% hoger en voor de werkgever zorgt een IVA-uitkering ervoor dat hij deze niet hoeft te betalen (als hij eigen risicodrager is) of dat hij geen premieveverhoging van het UWV krijgt. Vanuit de Awb (algemene wet bestuursrecht) worden zowel werkgever als werknemer als "belanghebbende" gezien en mogen, mits zij daartoe extra argumenten hebben, in bezwaar/beroep tegen het UWV om aan te kunnen tonen dat wél sprake is van een IVA-situatie. Maar.... is de werknemer verplicht mee te werken aan aanvullend onderzoek? Met andere woorden: als de werkgever vindt dat sprake is van een IVA (in plaats van een WGA), maar de werknemer wil hieraan niet meewerken, wat dan? Uit de volgende jurisprudentie blijkt dat de werkgever, samengevat, pech heeft. Als de werknemer niet wil meewerken aan het aanvullend onderzoek, kan de werkgever dit niet afdwingen. Zie hier de volledige uitspraak:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:3302

Terug naar overzicht