U bent hier:  »   »  Als ondernemer niet eens met uw AOV-verzekeraar?

Als ondernemer niet eens met uw AOV-verzekeraar?

Binnen welke termijn dient een ondernemer richting zijn AOV-verzekeraar te reageren, als hij/zij het niet eens is met een standpunt van de verzekeraar? Dit is geregeld in artikel 7:942 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Die geeft aan dat de termijn maximaal 3 jaar betreft.  Deze termijn geldt niet alleen voor AOV-verzekeringen, maar in feite voor alle verzekeringen: het genoemde artikel betreft een onderdeel van het verzekeringsrecht. Maar: hoe strikt is die 3 jaar? Mag daar één maand overheen gegaan worden? Het KIFID vindt van niet: zie bijgaande uitspraak van het KIFID:  https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2018/uitspraak_2018-120__bindend_.pdf

Terug naar overzicht