U bent hier:  »   »  Hoe is het nu op de arbeidsmarkt volgens het UWV?

Hoe is het nu op de arbeidsmarkt volgens het UWV?

De corona-epidemie heeft de arbeidsmarkt sterk veranderd maar dat geldt voor alle sectoren. Deze maand (december 2021) heeft het UWV een update uitgebracht van de meest kansrijke en de minst kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt. Voorbeelden van kansrijke beroepen zijn: treindienstleiders, heftruckchauffeurs, logistiek medewerkers en schoonmakers. Uit het onderzoek door het UWV blijkt dat de kansberoepen op alle niveaus voorkomen, dus voor beroepen zonder instroomeisen (hulpkrachten bouw en beladers) tot aan beroepen waarin meer én specifieke eisen worden gesteld (verpleegkundigen, docenten en programmeurs). Het overzicht van de meest kansrijke en minst kansrijke beroepen treft u aan op www.werk.nl.

Maar hoe ontwikkelt het aantal banen en vacatures zich nu daadwerkelijk en wat betekent dat voor bijvoorbeeld het aantal WW-uitkeringen? Ook naar die vraag in door het UWV onderzoek gedaan. Uit dat onderzoek is gebleken dat het aantal WW-uitkeringen sinds februari 2021 daalt. Wanneer deze periode wordt afgezet tegen de tweede strenge lockdown in november 2020 dan stelt UWV een afname van het aantal WW-uitkeringen vast van 31,5%. Die dalende trend ontstaat enerzijds doordat er steeds meer WW-uitkeringen worden beëindigd en anderzijds doordat het aantal vacatures in rap tempo blijft stijgen. Daardoor wordt de arbeidsmarkt steeds krapper en dat biedt veel kansen voor werkzoekenden.

Het aantal vacatures in bijna alle arbeidsmarktregio’s is ook na het derde kwartaal van 2021 zeer fors blijven stijgen. Het “Dashboard Vacaturemarkt” op www.werk.nl geeft informatie over het aantal vacatures per beroep en per arbeidsmarktregio. Het stijgen van het aantal vacatures enerzijds en de afname van het aantal werkzoekenden om die vacatures in te vullen zorgt ervoor dat er ondanks de coronacrisis (nog steeds) sprake is van een gespannen – en krappe arbeidsmarkt. Door de toename van de spanning op de arbeidsmarkt wordt slechts nog maar een beperkt aantal beroepsgroepen gesignaleerd met een “ruime” arbeidsmarkt. Het gaat dan met name om beroepen die door de getroffen coronamaatregelen fors zijn getroffen en daarbij kan gedacht worden aan reisbegeleider, sportinstructeurs en buschauffeurs.

Terug naar overzicht