U bent hier:  »   »  Is het zinvol om binnen de AOV eenzijdig een (medisch) expert te benoemen?

Is het zinvol om binnen de AOV eenzijdig een (medisch) expert te benoemen?

Is het zinvol om binnen de AOV eenzijdig een (medisch) expert te benoemen? Nee, uit onderstaande uitspraak van het Kifid blijk dat de bevindingen van de eenzijdig (in dit geval door verzekerde) benoemde expert niet hoefde te worden meegenomen. De vordering van verzekerde werd afgewezen.

Uitspraak:

“De consument claimt uitkering onder de verzekering vanwege een ongeval. Nadat partijen waren overeengekomen dat een herbeoordeling van de klachten van de consument zou plaatsvinden, heeft de consument eenzijdig een expert benoemd. Deze expert komt, anders dan diverse andere (expertiserende) artsen die de consument hebben onderzocht, tot de conclusie dat de klachten die de consument heeft gehad het gevolg zijn van een Whiplash associated disorder (WAD). Hierdoor zou sprake zijn van een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld volgens de verzekeringsvoorwaarden. De commissie is van oordeel dat de verzekeraar niet kan worden gebonden aan de conclusies van de door de consument benoemde expert. De adviezen van de medisch adviseur die aan de kant van de consument is ingeschakeld overtuigen evenmin dat de consument een WAD heeft doorgemaakt. De vordering wordt afgewezen.”

Terug naar overzicht