U bent hier:  »   »  Krapte op de arbeidsmarkt

Krapte op de arbeidsmarkt

Nu veel sectoren weer open zijn (of gaan), wordt in nagenoeg alle sectoren een tekort aan personeel gesignaleerd. De krapte op de arbeidsmarkt treft steeds meer sectoren, blijkt uit gegevens van het UWV. Het UWV meet de vraag naar beroepen door te kijken naar het aantal openstaande vacatures en het aantal kortdurend werklozen dat die vacatures kan invullen. Bij een zogenaamde “krappe” situatie zijn er meer banen dan mensen om die op te vullen. Dat betekent dat bedrijven steeds moeilijker personeel kunnen vinden.

Vanaf het tweede kwartaal van 2021 signaleert het UWV dat het aantal vacatures over de volle breedte blijft toenemen en daardoor kan gesproken worden van een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Alhoewel die krapte alle sectoren raakt, springt een aantal sectoren er in het bijzonder uit en dan gaat het onder andere om de zorg en hulpverlening, de horeca, hoveniersbedrijven, de kinderopvang, de techniek en de transportsector (inclusief op- en overslag). Het tekort aan personeel lijkt alleen maar verder aan te zwellen en dat heeft een aantal neveneffecten waarbij bijvoorbeeld horecapersoneel (met name koks) uit het buitenland wordt gehaald of restaurants eerder sluiten.

Maar de tekorten leiden ook tot hogere loonkosten in veel sectoren en dat blijkt vooral uit een vergelijk met recent afgesloten cao’s. Individuele loonontwikkeling komt daarin nadrukkelijk naar voren hetgeen zich vooral uit in (aanzienlijke) loonstijgingen buiten de cao-afspraken om, hogere startsalarissen en meer mensen kunnen promotie maken die loonsverhoging oplevert.

Een snelle oplossing voor het personeelstekort lijkt er niet te zijn, omdat het tekort voor een belangrijk deel ook samenhangt met de samenstelling van de bevolking. Het aantal ouderen neemt daarin toe en het aantal jongeren neemt af. Waar het UWV wel (tijdelijke) mogelijkheden ziet is gelegen in het meer gaan werken van de huidige deeltijdwerkers.

Terug naar overzicht